Natrijumhlorid (NaCl), poznat kao kuhinjska so, morska so, kamena so, varena so, vakuumirana so ili jednostavno so, veoma je značajan za život.

Odsustvo soli u ishrani iyayiva bitne poremećaje u fiziološkom funkcionisanju ljudskog i životinjskog organizma. Bez neophodnih minimalnih količina soli, ljudski i životinjski organizam ne može opstati.
Zbog toga se za so znalo još u praistorijskom dobu. Zbog svog fiziološkog značaja so je jedna od prvih roba kojom je čovjek trgovao i vršio razmjenu.

S obzirom na značaj soli, pojedina naselja, gradovi i područja, po izvorištima, ležištima i morskoj soli dobijali su i imena: Hallstat, Salzburg, Salines, Soli, Tuzla i dr.
Do druge polovine XIX stoljeća kuhinjska so se isključivo upotrebljavala u ishrani ljudi i životinja ili kao sredstvo za konzerviranje hrane.
Sa razvojem hemije u XX stoljećuso se počinje primjenjivati kao sirovina ili pomoćni materijal u različitim područjima hemijske proizvodnje. So postaje proizvod od posebnog značaja za privredu svake zemlje.